Energia Dzwieku # 11 @Proza, Wroclaw, PL

7pm

Proza, Przej?cie Garncarskie 2, 50-107 Wroclaw, Poland

SPIRITUAL FRONT

SIEBEN 

7JK

Koncerty:
01.12.pi?tek. 19:00
KSI??YC feat SVITLANA NIANIO + PAWE? ROMA?CZUK (PL/UA)
MAGIC CARPATHIANS (PL)
BIONULOR (PL)

02.12.sobota. 19:00
SPIRITUAL FRONT (full band show / IT)
SIEBEN (UK)
7JK (PL-UK)

Wyk?ady, ksi?garnia Tajne Komplety:
01.12.pi?tek:
Anna Nacher: „D?wi?k – transpercepcja na styku ludzkiego i nieludzkiego”.
Marek Styczy?ski: „Ha?as dla Ciszy : portale (do) jasnego umys?u. D?wi?kowe praktyki za kr?giem polarnym”.

02.12.sobota:
Prezentacja i debata dotycz?ca wydawnictw sceny niezale?nej
uczestnicy:
Arkadiusz Marczy?ski (Antena Krzyku)
Janusz Mucha (Gustaff Records)
?ukasz Pawlak (Requiem)
Micha? Turowski (BDTA)
Pawe? Piotrowicz (Rita Baum)
Moderatorzy Andrzej Jó?wik i Maciej Frett

Gie?da wydawnictw niezale?nych
szczegó?owy program i opis wydarzenia wkrótce…

bilety: 35zl/dzie?, przedsprzeda? / 45z? na bramce
karnet: 60z?
przedsprzeda? startuje 06.11
wi?cej info niebawem

www.industrialart.eu